Northern Lights planlegger en utbygging i to faser: Fase 1 er planlagt med en anslått kapasitet på 1,5 mill. tonn CO₂ per år over en driftsperiode på 25 år. En mulig fase 2 er planlagt med en anslått kapasitet på 5 mill. tonn CO₂ per år. Videre økning i kapasiteten utover 5 mill. tonn CO₂ per år i infrastrukturen vil kreve større investeringer enn utvidelse i fase 2 (Utbyggingsfase 3).

Arbeidet med å verifisere at en lagerlokasjon er trygg og egnet er tids- og kostnadskrevende. For å verifisere lagringspotensialet i Aurora-komplekset har Northern Lights, med støtte fra staten, boret en verifikasjonsbrønn som har vist at der er sandstein og akseptabelt lagringspotensial i den aktuelle formasjonen. Denne brønnen vil også bli brukt som injeksjonsbrønn. Det lagt opp til at det på visse vilkår også kan bli boret en brønn til i løpet av fase 1. Det er også lagt opp til at Northern Lights i fase 1 kan investere i inntil tre skip som kan frakte CO₂ fra ulike fangstanlegg til landanlegget i Øygarden.

Mer om Northern Lights og CO₂-transport og lagring her:

https://northernlightsccs.com/