Regjeringen vil realisere Norcem som første CO₂CO2-fangstprosjekt og deretter Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt, under forutsetning at Fortum Oslo Varme får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. Fortum Oslo Varme må avklare hvorvidt de ønsker å realisere prosjektet på disse vilkårene innen tre måneder etter avgjørelse om tildeling i andre utlysingsrunde av EUs Innovasjonsfond, men ikke senere enn 31. desember 2024. Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, skal realisere CO₂-transport og -lagring.

Som navn på det norske prosjektet for fangst, transport og lagring av CO₂ har regjeringen valgt Langskip. Vikingenes langskip var med sin karakteristiske form og fleksible og smidige konstruksjon noe av det ypperste av innovasjon og skipsbyggerteknologi i sin tid. Langskipene gjorde vikingene til langveisfarende handelsfolk som byttet verdifulle varer fra nord med blant annet silke og krydder fra fjerne land. Og selv om våre forfedre nok ofte skapte frykt langs sin ferd, så har langskipene blitt et kjent symbol internasjonalt på vikingtiden og blir assosiert med Norge.

Akkurat som de som bygde langskipene har regjeringen også et mål om å ta teknologien ut i verden, men kun på fredelig vis. Regjeringen legger stor vekt på at Langskip må bli en kostnadseffektiv løsning for CO₂-håndtering, og en teknologi som flere kan ta i bruk. Langskip legger til rette for at CO₂-håndtering kan utvikles videre både i Norge og Europa.

Totale kostnader for prosjektet er anslått til 25,1 mrd. kroner. Dette inkluderer både investering og en tiårs driftsperiode. Regjeringens tilråding vil ha en samlet styringsramme for staten på 16,8 mrd. kroner. Dette innebærer at staten forventer å dekke omtrent to tredjedeler av kostnadene i prosjektet.
Langskip skal demonstrere at CO₂-håndtering er trygt og mulig samt legge til rette for læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende prosjekt. Det blir etablert infrastruktur med ekstra kapasitet, som andre prosjekter kan benytte. Terskelen for å etablere nye CO₂-fangstprosjekter blir dermed lavere. Langskip kan også legge til rette for næringsutvikling gjennom å bevare, omstille og skape ny industri og næringsvirksomhet i Norge.

Langskip – fangst og lagring av CO2 — Førebels utgåve av Meld.St.33 (2019-2020)

Langskip
Illustrasjon: OED - Miksmaster Creative