Langskip-prosjektet er i gang

Byggingen av Norges største klimaprosjekt er i gang!

Hva er prosjektet?

Langskip

21. september la regjeringen frem stortingsmeldingen «Langskip – fangst og lagring av CO2», om et norsk demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering. Regjeringen vil bevilge totalt 16,8 milliarder kroner til satsingen, av dette om lag 2,3 milliarder kroner i 2021.